Administratie melkveehouderij

9 november 2017
 Categorie├źn: Consulting, Blog


Het runnen van een melkveehouderij is een full-time job. U en uw werkkrachten staan dag in en dag uit klaar om het melkvee de beste zorgen te geven. Ook machines en apparatuur dienen op regelmatige basis gebruikt en onderhouden te worden. Zoals ieder ander bedrijf heeft ook een melkveehouderij een administratie nodig. Een administratie is van groot belang om oog te kunnen houden op de gang van zaken binnen het bedrijf. Zo kan het zijn dat u bepaalde stoffen gebruikt om aan het veevoeder toe te voegen. De wet hanteert hier normen voor. De overheid heeft daarom uw gegevens nodig om inzicht te krijgen in de hoeveelheid van deze stoffen die in omloop zijn.

Administratie melkveehouderij bijhouden  Ook als ondernemer in de agrarische sector bent u wettelijk verplicht een administratie aan te maken en per kalenderjaar bij te houden over het reilen en zeilen in uw bedrijf. Het bedrijf moet ten eerste geregistreerd staan bij de overheid. Vervolgens is het dan de bedoeling aan- en verkopen van vee, toebehoren, machines en producten bij te houden.  Het is de bedoeling dat de administratie niet alleen per kalenderjaar maar ook per diercategorie wordt bijgehouden. U bepaalt volledig zelf hoe u de administratie nu precies bijhoudt. Heeft u de voorkeur voor een managementprogramma? Alvorens met een managementprogramma aan de slag te gaan is het raadzaam eerst te informeren bij de leverancier of het programma in kwestie wel voldoet aan de vooropgestelde normen. Informatie bewaren  De administratie van de melkveehouderij moet aantonen dat de door u verstrekte gegevens correct zijn. Het is daarom van belang alle documenten zorgvuldig te bewaren: de oprichtingsakte van het bedrijf alsook de eigendomsaktes van uw eigendommen, eventuele pachtcontracten, de factuur van zowel aan- als afvoer van het vee en hun melkproducten, veevoer en meststoffen. U dient deze documenten minimaal 5 jaar te bewaren. Houd als agrarisch ondernemer minimaal deze gegevens bij in uw administratie:

  • Registratie: bedrijfsgegevens en locaties
  • Grond: ligging, oppervlakte, gewassen, contracten en akten
  • Dieren: aantal per diersoort en aan- en afvoer van dieren (met begin- en eindvoorraad)
  • Mest: de hoeveelheid dierlijke mest, compost en andere meststoffen die worden aan- of afgevoerd, de hoeveelheden zuiveringsslib alsook het stikstof- en fosfaatgehalte in de dierlijke meststoffen (bewerkt of verwerkt)
  • Veevoer en melk: aan- en afvoer van dierenvoer (begin- en eindvoorraad) alsook de afvoer van de melk van het vee
  • Bewerking en verwerking van mest: de gehanteerde methode alsook de hoeveelheid dierlijke mest bewerkt of verwerkt; de aard, samenstelling en hoeveelheden van de stoffen worden verwerkt of bewerkt met de mest; de samenstelling en hoeveelheid van de eindproducten van het bewerken of verwerken van de mest.

Voor meer informatie spreek met AEC Uden.


Delen